Strona internetowa Stowarzyszenia Akson zmienia się dla Państwa. Zapraszamy wkrótce.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Gen.T. Bora Komorowskiego 31
51-210 Wrocław
tel. 71 352 94 03
mail: owiik@wp.pl
Do Ośrodka przyjmowane są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej. Ze schronienia i specjalistycznej pomocy skorzystać mogą bezpłatnie osoby z terenu Gminy Wrocław.
Pomoc udzielana jest całodobowo.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Gen.T. Bora Komorowskiego 31
51-210 Wrocław
tel. 71 352 94 03
mail: owiik@wp.pl
Do Ośrodka przyjmowane są ofiary przemocy w rodzinie, głównie kobiety i matki z dziećmi.
Pomoc udzielana jest całodobowo.

Dom dla Bezdomnych Kobiet, Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży
ul. Gliniana 28/30
51-525 Wrocław
tel/fax 71 367 14 15
mail: akson.zmch@wp.pl
W tym miejscu schronienie mogą uzyskać osoby, które zakończyły trzymiesięczny bezpłatny pobyt interwencyjny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej lub Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie a nie zdążyły uregulować własnej sytuacji życiowej i nie mają możliwości samodzielnego zamieszkania.

Ośrodek Terapeutyczny
W Ośrodku Terapeutycznym przy pl. Strzeleckim 23a/3 we Wrocławiu proponujemy bezpłatną pomoc w postaci zajęć grupowych, poradnictwa i psychoterapii.
Na spotkanie należy umówić się telefonicznie:
071 328 70 41